Kvalité

Kvaliteten på vårt arbete testas och godkänns kontinuerligt av våra kunder som använder våra produkter under några av världens mest krävande förhållanden. Vi arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet. Överensstämmelse med gällande normer och standarder är bara utgångspunkten för oss, och vi strävar efter att överskrida de krav som anges i dem. Vi är engagerade i att betjäna våra kunder genom att uppfylla deras förväntningar. Varje anställd som arbetar för oss eller ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter för oss har ansvaret för att klientens krav uppfylls.

Välkommen

Vi bokar gärna in en träff eller och presenterar oss och vår verksamhet för er.

Eller ring oss : 021 - 83 87 00